Když domov chybí

Domov

Stesk obvykle pramení z lidské potřeby spojení, lásky a bezpečí. A i když si to většina z nás nepřipouští, ztratit domov a stát se tak bezdomovcem je velmi snadné. Většina těchto lidí se v této těžké situaci ocitla nedobrovolně, hledají cestu ven, ale neumí a nemají sílu na tom sami nic změnit.
dekorace domova
Bezdomovec je vlastně člověk bez přístřeší, který přespává venku a není sám schopen zajistit si možnost bydlení. Někteří občas přespí v ubytovacích zařízeních pro bezdomovce, ale jen krátkodobě nebo v krajních situacích.
Většina z nich přitom často vzpomíná na ztracený domov, na známé věci a osoby, na to jak dříve žili. Zažívají deprese, pocit smutku, úzkosti a bezmoci, neboť postrádají podporu okolí, na kterou byli dříve zvyklí. Proto se vyhýbají ostatním lidem, mají nízké sebevědomí a často útěchu hledají v pití alkoholu.
bezdomovec na zemi
Přitom nejčastější příčinou je právě zadluženost, podle statistiky největší problém dnešní doby. Dalšími pak je závislost na alkoholu, ztráta zaměstnání, gamblerství, nemoc. V případě bezdomovců většinou dluhy přesahují možnosti a šance na splacení pohledávek. Bezdomovci často sami nevědí, kde všude mají své pohledávky a ty se stále zvyšují a později se mění v exekuci.
starý bezdomovec
Mezi nejčastější dluhy patří neplacení zdravotního a sociálního pojištění, nesplacené úvěry, alimenty nebo i jízda na černo.
A přitom dříve žili zcela normálně, měli svůj domov, měli svou rodinu, zaměstnání, přátele. Domov všichni bereme jako samozřejmost, víme, že vše je na správném místě, každý má svůj koutek, kde se může schovat před ostatními, kde má pocit bezpečí. Mít svůj domov je pocit, bez kterého se nikdo neobejde. Důležitost tohoto pocitu si však většina lidí neuvědomí, dokud o něj opravdu nepřijde. Když ztratíme domov, je to ztráta, ze které se zvedne málokdo. Domov je velká část našeho srdce, kterou nedokážeme ničím jiným nahradit.